Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge za zamenu.

Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.

U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi prodavnica www.vulkani.rs. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog usled neodgovarajuće upotrebe.

Za uvažene reklamacije, prodavac www.vulkani.rs snosi sve troškove transporta.