Postupak reklamacije neispravno isporučenih proizvoda

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013). 

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 godine od dana kupovine.


Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije. 

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca kurirskom službom AKS doo sa kojom imamo ugovorni odnos.

Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak a prijava ide u jednostavna tri koraka:

1.  Pošaljite Vaš zahtev našem operateru na adresu kdk@vulkani.rs

Obavezno navedite sledeće podatke:

  • - ime i prezime
  • - e-mail adresu
  • - broj fakture ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom
  • - poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije
     

 2.  Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu. Obavezno priložite fakturu ili gotovinski račun, a na koverti napišite „reklamacija“ i broj dokumenta koji ste dobili. Molim Vas da ne zaboravite da priložite originalni dokument (fakturu ili gotovinski račun) jer bez nje, na žalost, nismo u mogućnosti da zamenimo robu.
 

3.  Nakon što oštećena roba stigne do nas i kolege provere opravdanost reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na vašu adresu. Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.

Zamena oštećenog artikla ide na trošak prodavca i vrši se preko odgovarajuće kurirske službe. Robu ne možete ostaviti lično.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. 

Prodavac u slučaju da odbije reklamaciju:

  • - dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije);
  • - dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja sporova vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

 

Izjava o povraćaju sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju kada nisu u mogućnosti da artikal za koji prihvataju reklamaciju zamene adekvatnim, drugim primerkom, Vulkan izdavaštvo d.o.o. se obavezuju da izvrši povrat sredstava Kupcu.

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Vulkan izdavaštvo d.o.o. je u u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i drugih elektronskih metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice. 

Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.


Za kupce iz inostranstva troškovi zamene i povraćaja artikala idu na teret kupca.

 

Povraćaj robe

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije. Ukoliko je roba plaćena karticom putem interneta, Vulkan izdavaštvo d.o.o. u obavezi je da povraćaj vrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.
 

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda, odmah prijavite kuriru koji vam je isporučio robu. Kupac je dužan da prijavi svako oštećenje pri transportu u roku od 24 sata od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke, ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.
 

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas pozovete na broj +381 69 2562 766 najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prijema pošiljke, ili pošaljete mejl sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu kdk@vulkani.rs i opišete kakav problem imate, ili preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu adresu. U najkraćem mogućem roku odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestiti Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije 15 dana od trenutka prijave iste.


Preuzmite reklamacioni list ovde.