U skladu sa odredbama čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) privredno društvo VULKAN IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD, ul. Gospodara Vučića 245, mb: 20892358, PIB: 107895467 (u daljem tekstu: VULKAN IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD), potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.vulkani.rs

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.vulkani.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti izdavačkog privrednog društva VULKAN IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD, adresa za izjavljivanje reklamacije je: kdk@vulkani.rs;
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.vulkani.rs;
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše prodajne internet stranice www.vulkani.rs smatra prodajom na daljinu;
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.vulkani.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da je kupovina putem internet sajta www.vulkani.rs omogućena isključivo fizičkim licima i da ukoliko želite da napravite porudžbinu kao pravno lice potrebno je da pošaljete email na office@vulkani.rs, ukoliko je porudžbina na sajtu napravljena od strane pravnog lica, biće poništena;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
- da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;
- da se cenovni benefiti i prodajni podsticaji (akcijska prodaja) obavljaju u skladu sa uslovima objavljenim na www.vulkani.rs;
- da je usluga isporuke robe na teritoriji republike Srbije besplatna za porudžbine koje su veće od 3000 rsd;
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 radna dana putem kurirske službe AKS, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE - da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa odredbama Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019), odnosno uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.vulkani.rs;
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.vulkani.rs može platiti pouzećem gotovinski ili platnom karticom u trenutku isporuke, putem IPS skeniraj, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da je sajt www.vulkani.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi www.vulkani.rs;
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE koja je sastavni deo ovih uslova;
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE koja je sastavni deo ovih uslova.

NAPOMENA:
Potvrdom narudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste odredbama Ugovora o prodaji na daljinu i sa uslovima reklamacije.

 

Polisa privatnosti

Za više informacija o Politici privatnosti pogledajte stranu POLITIKA PRIVATNOSTI koja je sastavni deo ovih uslova.

 

Kako kupiti?

Za više informacija o tome kako kupiti proizvode putem sajta www.vulkani.rs pogledajte stranu KAKO KUPITI koja je sastavni deo ovih uslova.

 

Pravo na odustajanje

Za više informacija o pravu na odustajanje pogledajte stranu PRAVO NA ODUSTAJANJE koja je sastavni deo ovih uslova.

 

Reklamacije

Za više informacija o reklamacijama pogledajte stranu REKLAMACIJE koja je sastavni deo ovih uslova.

 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

  • - u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
  • - za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
  • - na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
  • - na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
  • - u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 

Načini plaćanja

Za više informacija o načinu plaćanja putem sajta www.vulkani.rs pogledajte stranu NAČINI PLAĆANJA koja je sastavni deo ovih uslova.

 

Povraćaj sredstava

Za više informacija o povraćaju sredstava pogledajte stranu POVRAĆAJ SREDSTAVA koja je sastavni deo ovih uslova.

 

Zamena artikla za drugi

Za više informacija o zameni artikla za drugi pogledajte stranu ZAMENA ARTIKLA ZA DRUGI koja je sastavni deo ovih uslova.

 

Uslovi isporuke

Za više informacija o isporuci proizvoda pogledajte stranu USLOVI ISPORUKE koja je sastavni deo ovih uslova.

 

Autorska prava

U skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na sajtu. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke-oglasi, korisnički podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi drugi sadržaji koji se po Zakonu o autorskim i drugim srodnim pravima smatraju autorskim delom, u suprotnom prekršilac će biti sudskim putem gonjen.


Želimo Vam uspešnu kupovinu.


S poštovanjem,                                  
Vulkan izdavaštvo