Vulkan Izdavastvo | Izjava o privatnosti i sigirnosti podataka
Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa
 
#=Page
Napredna pretraga

Izjava o privatnosti i sigirnosti podataka

Politika Privatnosti

VULKAN IZDAVAŠTVO se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca
narudžbe.
Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (kao što su ime i
prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).
VULKAN IZDAVAŠTVO neće dostavljati niti razotkriti lične podatke Kupca trećoj osobi,
osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to
potrebno za ispunjenje obaveza.
Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni
za obavljanje posla. VULKAN IZDAVAŠTVO i njegovi poslovni partneri odgovorni su za
poštovanje načela zaštite privatnosti.
VULKAN IZDAVAŠTVO se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima Kupaca na
način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.
Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste
pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) VULKAN IZDAVAŠTVO
ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja
njenog sadržaja i funkcionalnosti.
VULKAN IZDAVAŠTVO informiše Kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka te im
daje mogućost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne
da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se
evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan da ažurira podatke na  profilu ili o promeni
obavesti VULKAN IZDAVAŠTVO. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, VULKAN
IZDAVAŠTVO
ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno
isporuke proizvoda.
Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu web
stranicu web shopa vulkani.rs kao i na sve stranice unutar vulkani.rs domena, a ne na
spoljne stranice na koje upućuju linkovi na vulkani.rs domenu.
Osim u slučaju elektronske porudžbine, VULKAN IZDAVAŠTVO neće kupcu slati
elektronske poruke ako Kupac na to nije izričito pristao.
Politiku privatnosti i opštie uslove zaštite podataka o ličnosti korisnika internet stranice
vulkani.rs možete preuzeti  OVDE.
Uslove korišćenja internet stranice vulkani.rs možete preuzeti  OVDE.

Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje
pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti prilikom korišćenja Usluga.

Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu
podataka iz stava 1. ovog člana pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo,
odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.
VULKAN IZDAVAŠTVO preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak
dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica,
uzimajući u obzir dostupne tehnologije.
 

Sigurnost plaćanja platnim karticama

Zarad elektronskog plaćanja Usluga, VULKAN IZDAVAŠTVO može koristiti elektronske
usluge banaka sa važećom dozvolom za rad Narodne banke Srbije, koje su takođe
obrađivači podataka o ličnosti iako ni u jednom trenutku informacionom sistemu VULKAN
IZDAVAŠTVA
neće biti dostupni podaci o korisnikovoj platnoj kartici i date VULKAN
IZDAVAŠTVO
ne prikuplja. Svaka od datih bankarskih transakcija zasniva se na upotrebi
odgovarajućih protokola, dok se konkretni podaci prenose u skladu sa najsavremenijim
standardima enkripcije.
Izjava o konverziji valuta:
Sva plaćanja će se vršiti u srpskoj valuti - dinarima (RSD). Iznos na koji će račun vaše
kreditne kartice biti zadužen dobija se konverzijom cene u evrima u srpski dinar prema
važećem kursu Narodne banke Srbije. Prilikom zaduživanja vaše kreditne kartice, isti iznos
se konvertuje u lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove
konverzije postoji mogućnost blage razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.Opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji pri plaćanju platnim karticama

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Svi podaci o
kupovini vidljivi su samo administratoru. Podaci o Vašoj kreditnoj kartici biće šifrirani i
dostupni samo banci koja obavlja transakciju.